Kategorie

Výrobci

Obchodní podmínky Exvalos s.r.o. 

 

Základní ustanovení


Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované
 v rámci e-shopu www.exvalos.cz 

Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu
s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy odešle objednávku e-mailem na adresu prodávajícího.


Provozovatel e-shopu a dodavatel zboží:

 EXVALOS, spol. s r.o., Dobrovského 367, Lanškroun 563 01
 Tel: 465 323140 Fax: 465 323140
 e-mail: exvalos@exvalos.cz
 IČO: 48151599         DIČ: CZ48151599

 

1. Základní ustanovení a dodací podmínky

 • zaregistrováním kupujícího v e-shopu vzniká mezi prodávajícím a kupujícím obchodní
  vztah dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku řídící se těmito všeobecnými podmínkami
 • prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího
 • kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu, sjednanou dle odstavce 2 a 3 této smlouvy 
 • každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího ( název dle Obchodního rejstříku, adresu sídla, IČO, DIČ v případě plátce DPH  adresu, kam má být dodávka uskutečněna pokud je rozdílná od adresy sídla objednatele ), údaje o kontaktní osobě, včetně uvedení telefonního čísla, faxu a e-mailu 
 • za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů, nese zodpovědnost kupující
 • prodávající může odmítnout registraci nově příchozího kupujícího z možných důvodů ( vícenásobné registrace jednoho kupujícího, atd.)
 • po zpracování objednávky zašle prodávající v co nejkratší době faxem nebo E-mailem kupujícímu potvrzení objednávky, ve kterém upřesní termín dodání, platební a dodací podmínky
 • kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena pouze v položkách, na kterých se obě strany bez rozporu dohodli


2. Cena zboží

 • ceny dodávaných výrobků jsou určeny internetovým obchodem
 • Prodávající je plátcem DPH a k dodávce vystaví řádný daňový doklad v souladu s platnými zákony České republiky
 • smluvní ceny jsou možné po dohodě kupujícího s prodávajícím


3. Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky

 • k ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky
 • na dobírku - zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (Obchodní balík ) nebo prostřednictvím přepravní služby PPL, po dohodě kurýrní službou ČD
 • dopravné se řídí platným ceníkem České pošty, přepravní služby PPL nebo ČD
 • jiný typ dopravy je možný za předem dohodnutých podmínek mezi prodávajícím a kupujícím
 • pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 OZ
 • dodávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím
 • vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve zaplacením kupní ceny


4. Způsob úhrady

 • dobírka, platba bude uhrazena pracovníkovi České pošty nebo PPL při převzetí zboží
 • převodem na účet prodávajícího s předem stanovenou splatností faktur ( po vzájemné dohodě )


5. Reklamační podmínky

 • vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OZ, zjevné vady do 7 dnů od převzetí zboží kupujícím
 • nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: ztrátou prodejního dokladu, mechanickým poškozením zboží, neodbornou  instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno vinou kupujícího, provedením neoprávněné úpravy produktu či jinou činností poškozující výrobek
 • záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu mimo produktů s kratší dobou použití


6. Platnost smlouvy

 • smlouva platí do doby plnění objednávky
 • prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodů je-li kupující v prodlení se zaplacením faktur nebo neodebere-li zboží, které je zasláno na dobírku
 • z uvedených důvodů může prodávající odmítnou i další objednávku kupujícího
 • kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající opakovaně nedodá objednané zboží v dohodnutém termínu, kvalitě nebo množství

 

7. Ostatní

 • ostatní ujednání jenž nejsou uvedená v těchto podmínkách se řídí obchodním zákoníkem ČR

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy